Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2011

Youfang
7894 9437 390
Raczkowski na Nowy Rok :)
Reposted fromplokin plokin viaberry-girl berry-girl

November 30 2010

Youfang
Mind = Blown
Reposted fromberry-girl berry-girl viasorrisole sorrisole
Youfang
9893 d733 390
punkt kulminacyjny objazdu naukowego z historii sztuki ;d
Reposted fromsiago siago viasorrisole sorrisole
Youfang
1969 488a 390
Reposted fromkthxbai kthxbai viasorrisole sorrisole
Youfang
Reposted fromkucyk kucyk viasorrisole sorrisole
Youfang
Reposted fromsentymenty sentymenty viasorrisole sorrisole
Youfang
1118 dc43
Youfang
4575 4726 390
Exactly!
Reposted fromlalandia lalandia viashitty-love shitty-love
Youfang
2206 876d 390
Reposted fromagirregabiria agirregabiria viasorrisole sorrisole
Youfang
0918 6c88 390
Oo
Reposted fromNoodletom Noodletom viasorrisole sorrisole

November 26 2010

Youfang
Reposted fromennyi ennyi viappiotrus ppiotrus
Youfang
J: Zostawił mnie. I co ja mam teraz zrobić?
M: Teraz wytrzesz oczy, napiszesz mu coś z klasą i będziesz żyła dalej.
J: Nie wiem, czy chcę.
M: Chcesz. Pisz! "Wybaczam Ci. To nie Twoja wina, że jesteś idiotą."

Reposted frommaraskowa maraskowa viaagnes89 agnes89
Youfang
Pomiędzy tym co czuję, a tym co robię czy myślę, jest jakaś kilkugodzinna, delikatnie mówiąc, przepaść.
Argh, kiedy się nauczę podejmowac decyzje po przemyśleniu, a nie myśleć po decyzji, i to głupiej...

Mam ochote odpocząć od siebie.
 
Reposted fromprzecinek przecinek viaagnes89 agnes89
Youfang
gdyby faceci umieli lepiej słuchać, zrozumieliby naszą złożoność emocjonalną, którą odbierają jako niezrównoważenie.
Reposted fromfairlady fairlady viaagnes89 agnes89
Youfang

a mogłeś być takim fajnym powodem, aby ogarnąć ten świat choć trochę.

Reposted fromnothingmore nothingmore viaagnes89 agnes89
Youfang
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaagnes89 agnes89
Youfang
9560 85fe 390
Reposted fromgusta-blu gusta-blu viaatheism atheism
Youfang
– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...)
– Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
— 'Mistrz i Małgorzata'
Reposted fromgrzyb grzyb viamonjurka monjurka
Youfang
9544 1bae 390
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamonjurka monjurka
Youfang
9875 fea4 390
Reposted fromkyky kyky viamonjurka monjurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl